Welgelegen heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. Recreatieterrein Welgelegen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site van welkombijwelgelegen.nl en wissewekken11.nl . Recreatieterrein Welgelegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de site van welkombijwelgelegen.nl en wissewekken11.nl beschikbaar is. Recreatieterrein Welgelegen houdt zich het recht voor om informatie welke op de site te raadplegen is, ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Niets uit deze tekst, niets van de opmaak van deze website, of van deze afbeeldingen die op deze website te vinden zijn mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recreatieterrein Welgelegen. Foto's, opmaak van de website en teksten zijn eigendom van recreatieterrein Welgelegen en mogen niet worden gebruikt door anderen dan recreatieterrein Welgelegen: alle auteursrechten (intellectueel en anderszins) en toestemmingen daaromtrent behoren toe aan Welgelegen.

Recreatieterrein Welgelegen behoudt zich het recht voor deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Heeft u verder nog vragen neem dan contact op met Recreatieterrein Welgelegen.

Copyright © 2015 Recreatieterrein Welgelegen. Alle rechten voorbehouden.

Recensies & gastenboek

Bel of mail, we helpen u graag!

Telefone: 0111 651786
Email: info@wissewekken11.nl
Website: www.welkombijwelgelegen.nl

Wissewekken 11
4328px Burgh Haamstede